Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

70232I

Info -

ριψοκίνδυνη συμπεριφορά

Definition:

ο τρόπος με τον οποίο τα άτομα ενδέχεται να αντιδρούν όταν αντιμετωπίζουν καταστάσεις κινδύνου

Context: Info
Context:

Πολλοί από τους παράγοντες κινδύνου εξακολουθούν να αποδίδονται στη ριψοκίνδυνη συμπεριφορά των νέων ή στον προσωρινό χαρακτήρα της απασχόλησής τους.

Term reference

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Factsheet 70 - Εργαζόμενοι νέοι — Στοιχεία και αριθμοί Έκθεση σε κινδύνους και επιπτώσεις στην υγεία, Bilbao, 2007, σελ. 2, URL: https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/factsheets/70/view [6.11.2018]

Translations

 • Български: склонност към поемане на риск
 • Čeština: rizikové chování
 • Dansk: risikoadfærd
 • Deutsch: Risikoverhalten
 • Ελληνικά: ριψοκίνδυνη συμπεριφορά
 • English: risk-taking behaviour
 • Español: conducta ante el riesgo
 • Eesti: riskikäitumine
 • Suomi: riskikäyttäytyminen
 • Français: comportement risqué
 • Hrvatski: ponašanje pri preuzimanju rizika
 • Magyar: kockázatvállaló magatartás
 • Íslenska: áhættuhegðun
 • Italiano: assunzione di rischi
 • Lietuvių: rizikingas elgesys
 • Latviešu: riska uzņemšanās
 • Malti: imġiba tat-teħid ta' riskji
 • Nederlands: risiconemend gedrag
 • Norsk: risikoatferd
 • Polski: podejmowanie ryzyka
 • Português: comportamento de assunção de riscos
 • Română: comportament riscant
 • Slovenčina: rizikové správanie
 • Slovenščina: tvegano ravnanje
 • Svenska: riskbeteende