ικανότητα πρόκλησης σχηματισμού όγκου

γονίδιο το οποίο, όταν μεταλλαχθεί ή εκφραστεί σε υψηλά επίπεδα, βοηθάει να μετατραπεί ένα κανονικό κύτταρο σε κύτταρο όγκου

χημικός, έχων σχέση με ιό, ραδιενεργός ή άλλος παράγοντας ο οποίος προκαλεί καρκίνο

αγορά που λειτουργεί ασταμάτητα, 24 ώρες την ημέρα και επτά ημέρες την εβδομάδα, με χρονοδιαγράμματα κατά τα οποία η πλειονότητα των ωρών εργασίας ενός υπαλλήλου δεν εμπίπτει σε τυπικό ημερήσιο πρόγραμμα από Δευτέρα έως Παρασκευή που περιλαμβάνει απογεύματα, νύχτες, βάρδιες εκ περιτροπής που εναλλάσσονται μεταξύ ημερήσιας, απογευματινής, νυχτερινής βάρδιας αλλά με σταθερό χρονοδιάγραμμα, σπαστές βάρδιες, ώρες εκτός τακτικού ωραρίου και τακτική εργασία κάθε Σαββατοκύριακο

αυξημένη επικράτηση στην αγορά εργασίας των βραχυπρόθεσμων συμβάσεων και της ανεξάρτητης εργασίας κατά παραγγελία, η οποία δημιουργεί αυξανόμενο αίσθημα επισφάλειας στην αγορά