νομική πράξη γενικής ισχύος, η οποία είναι δεσμευτική ως προς όλα τα μέρη της και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος

απειλές ή πραγματική βία που ασκείται σε υπάλληλο από πελάτη, ασθενή, μαθητή ή άλλον χρήστη υπηρεσίας

πολυδιάστατο ψυχολογικό κατασκεύασμα που περιγράφει μια επίμονη διάχυτη διανοητική κατάσταση με θετικά συναισθήματα, συναισθήματα ολοκλήρωσης και όρεξης για δουλειά, που χαρακτηρίζεται από σθένος, αφοσίωση κι προσήλωση

διαταραχή σχετιζόμενη με τον τραυματισμό και το άγχος, η οποία θεωρείται επίσης διαταραχή άγχους που προκύπτει ως καθυστερημένη και παρατεταμένη αντίδραση στην εμπειρία ή τη μαρτυρία ενός τραυματικού γεγονότος που περιλαμβάνει πραγματικό ή απειλούμενο θάνατο, σοβαρό τραυματισμό ή σεξουαλική βία προς το ίδιο το πρόσωπο ή προς άλλους

πρότυπο το οποίο έχει εκδοθεί από έναν ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης

μέτρα για την εξάλειψη των κινδύνων στους χώρους εργασίας στην πηγή, με τεχνικά ή οργανωτικά μέσα ή μέσω της παροχής προστασίας

μέτρο για την εξάλειψη των κινδύνων στην εργασία στην πηγή, μέσω τεχνικών ή οργανωτικών μέσων ή με την παροχή προστασίας σε συλλογική βάση, όπως η παροχή ικριωμάτων αντί για ιμάντες, που έχει προτεραιότητα έναντι των μέτρων προστασίας που εφαρμόζονται σε μεμονωμένους εργαζομένους

δυνητικά ζημιογόνος φυσικό γεγονός, φαινόμενο ή ανθρώπινη δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει ανθρώπινες απώλειες ή τραυματισμούς, καταστροφή περιουσίας, κοινωνική και οικονομική αναταραχή ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος

σιωπηρή ή ρητή σύμβαση εργασίας, όπου ο χρόνος και η διάρκεια της σύμβασης επηρεάζεται σημαντικά από εποχικούς παράγοντες, όπως ο κλιματικός κύκλος, οι αργίες ή / και γεωργικές σοδειές

άτομο που ασχολείται με την απόδοση των ατόμων στην εργασία και την κατάρτιση, αναπτύσσοντας κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των οργανισμών και του τρόπου συμπεριφοράς των ατόμων και των ομάδων στην εργασία, με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της ικανοποίησης στην εργασία