Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62122F

Info -

μέτρο συλλογικής προστασίας

Definition:

μέτρο για την εξάλειψη των κινδύνων στην εργασία στην πηγή, μέσω τεχνικών ή οργανωτικών μέσων ή με την παροχή προστασίας σε συλλογική βάση, όπως η παροχή ικριωμάτων αντί για ιμάντες, που έχει προτεραιότητα έναντι των μέτρων προστασίας που εφαρμόζονται σε μεμονωμένους εργαζομένους

Term reference

EU-OSHA National Focal Point expert, 02/2020

Translations

 • Български: колективна защитна мярка
 • Čeština: kolektivní ochranné opatření
 • Dansk: kollektiv beskyttelsesforanstaltning
 • Deutsch: kollektive Schutzmaßnahme
 • Ελληνικά: μέτρο συλλογικής προστασίας
 • English: collective protective measure
 • Español: medida de protección colectiva
 • Eesti: kollektiivne kaitsemeede
 • Suomi: yleinen suojelutoimenpide
 • Français: mesure de protection collective
 • Hrvatski: kolektivna zaštitna mjera
 • Magyar: kollektív védelmi intézkedés
 • Íslenska: sameiginlegar forvarnaraðgerðir
 • Italiano: misura di protezione collettiva
 • Lietuvių: kolektyvinė apsaugos priemonė
 • Latviešu: kolektīvs aizsardzības pasākums
 • Malti: miżuri kollettivi ta' protezzjoni
 • Nederlands: collectieve beschermingsmaatregel
 • Norsk: kollektive vernetiltak
 • Polski: środek ochrony zbiorowej
 • Português: medida de proteção coletiva
 • Română: măsură de protecție colectivă
 • Slovenčina: kolektívne ochranné opatrenie
 • Slovenščina: kolektivni varnostni ukrep
 • Svenska: kollektiv skyddsåtgärd