απασχόληση που χαρακτηρίζεται από μια μεταβαλλόμενη σχέση μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου ή πελάτη και εργαζομένου, με νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας, ιδίως όσον αφορά τον χρόνο και τον τόπο εργασίας ή τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας ή συνδυασμό και των δυο

δηλητηρίαση από αναθυμιάσεις αζώτου από φρέσκο ενσίρωμα που χαρακτηρίζεται από βήχα, δύσπνοια και αδυναμία, ακολουθούμενο μετά από ένα διάστημα από μια δεύτερη πιο σοβαρή φάση με εμφάνιση πυρετού, ρίγης, σοβαρής δύσπνοιας και κυάνωσης

η ποσότητα/το μέγεθος των γνωστικών λειτουργικοτήτων ή της προσπάθειας που απαιτείται για την εκτέλεση μιας εργασίας ή ενός συνόλου εργασιών

στάση, πεποιθήσεις, αντιλήψεις και αξίες που έχουν από κοινού οι εργαζόμενοι σε σχέση με την ασφάλεια στους χώρους εργασίας