Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2008, ο οποίος ευθυγραμμίζει το σύστημα ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας των χημικών ουσιών και μειγμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Παγκοσμίως Εναρμονισμένο Σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών προϊόντων (ΠΕΣ), ο οποίος αναμένεται να διευκολύνει το παγκόσμιο εμπόριο και την εναρμονισμένη διαβίβαση των πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους που οφείλονται σε χημικές ουσίες, καθώς και να αυξήσει την αποδοτικότητα των κανονιστικών ρυθμίσεων

Η ΤΝ υποδηλώνει συστήματα που χαρακτηρίζονται από ευφυή συμπεριφορά, αναλύοντας το περιβάλλον τους και ενεργώντας –με κάποιον βαθμό αυτονομίας– για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Τα συστήματα που λειτουργούν βάσει ΤΝ μπορούν να λειτουργούν αποκλειστικά βάσει λογισμικού, ενεργώντας στον εικονικό κόσμο (π.χ. φωνητικοί βοηθοί, λογισμικό ανάλυσης εικόνας, μηχανές αναζήτησης, συστήματα αναγνώρισης ομιλίας και προσώπου) ή η ΤΝ μπορεί να ενσωματωθεί σε συσκευές ή άλλο εξοπλισμό (π.χ. προηγμένα ρομπότ, αυτόνομα αυτοκίνητα, δρόνοι ή εφαρμογές του Διαδικτύου των πραγμάτων)

τεχνολογία που έχει σχεδιαστεί ώστε να προκαλεί την οικειοθελή αλλαγή της στάσης ή της συμπεριφοράς των χρηστών μέσω της ψηφιακής ανατροφοδότησης και της κοινωνικής επιρροής