διαταραχή του ύπνου που χαρακτηρίζεται από παύσεις στην αναπνοή κατά τη διάρκεια του ύπνου (στις οποίες κάθε επεισόδιο διαρκεί αρκετό διάστημα, ώστε να χάνονται μία ή περισσότερες αναπνοές), οι οποίες εμφανίζονται επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του ύπνου και προκαλούν έλλειψη οξυγόνου

εφαρμογή χημικών ενώσεων σε μορφή αερίων ή καπνού σε έντομα ή επιβλαβή ζώα με σκοπό τη θανάτωσή τους