βαθμός στον οποίο οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται ότι αντιμετωπίζονται άδικα στο χώρο εργασίας τους και σχετίζεται με τη δυσαρέσκεια, τα αντίποινα και τη χαμηλότερη δέσμευση εργασίας

ενέργεια που μπορεί να ανακτηθεί επωφελώς από τον άνεμο μέσω ανεμογεννητριών σε μηχανικές γεννήτριες ηλεκτρικής ενέργειας

σαφώς προσδιορισμένη υπολογιστική διαδικασία που λαμβάνει μια τιμή ή σύνολο τιμών ως είσοδο και, μετά από μια πεπερασμένη ακολουθία υπολογιστικών βημάτων, παράγει μια τιμή ή ένα σύνολο τιμών ως έξοδο