άτομο που έχει μεγαλώσει με τις ψηφιακές τεχνολογίες και τις χρησιμοποιεί με άνεση

έργο που εκτελείται από συστήματα αυτοματοποίησης ρομποτικών διαδικασιών, το οποίο διαμεσολαβείται και υποβοηθάται από τον ανθρώπινο εγκέφαλο, τα ψηφιακά μέσα και την ομιλία και τεχνολογίες όπως το υπολογιστικό νέφος, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η μεγάλη κινητικότητα μαζικών δεδομένων, η ανάλυση δεδομένων και η μηχανική μάθηση, προκειμένου για τη δημιουργία νέων προϊόντων και αποτελεσμάτων

κοινωνία η οποία χρησιμοποιεί ευρέως τις ψηφιακές τεχνολογίες, στην οποία τα ψηφιακά δίκτυα και οι εφαρμογές αποτελούν κεντρικό στοιχείο της οργάνωσης των δημόσιων υπηρεσιών και του δημόσιου χώρου

μορφή πειθαρχίας και ελέγχου που επιβάλλεται με τη χρήση των ΤΠΕ, με την οποία τα χρονοδιαγράμματα των εργαζομένων ορίζονται και παρακολουθούνται μέσω υπολογιστή, συχνά με ενσωματωμένο αλγόριθμο συνεχούς βελτίωσης με βάση τη μέση ταχύτητα με την οποία οι εργαζόμενοι πρέπει να ολοκληρώνουν συγκεκριμένες εργασίες

τυποποίηση εργασιών μέσω της χρήσης της τεχνολογίας των πληροφοριών που περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των εργαλείων και των τεχνικών για την ολοκλήρωση των εργασιών, έτσι ώστε να βελτιώνεται και να παρακολουθείται η αποτελεσματικότητα των εργασιακών επιδόσεων, συχνά μέσω αυτοματοποιημένης διαχείρισης

πιθανότητα πρόκλησης ψυχολογικής, κοινωνικής και σωματικής βλάβης σε άτομα στους χώρους εργασίας

τομέας εμπειρογνωμοσύνης που ασχολείται με τις ψυχολογικές και ψυχικές απαιτήσεις της εργασίας και με τον τρόπο αξιολόγησης της διανοητικής ικανότητας διαφορετικών ατόμων προκειμένου να επιτευχθεί μια σωστή τοποθέτηση από την άποψη της υγείας