Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62160D

Info -

βία από τρίτους

Definition:

απειλές ή πραγματική βία που ασκείται σε υπάλληλο από πελάτη, ασθενή, μαθητή ή άλλον χρήστη υπηρεσίας

Context: Info
Context:

"Η εκπαίδευση πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: — | μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης στους τομείς καταπολέμησης άγχους και βίας από τρίτους"

Term reference

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1214/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011 , για την επαγγελματική διασυνοριακή οδική μεταφορά μετρητών ευρώ μεταξύ κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, CELEX:32011R1214/EL

Translations

 • Български: насилие, причинено от трета страна
 • Čeština: násilí ze strany třetích osob
 • Dansk: vold forøvet af en tredjepart
 • Deutsch: Gewalt durch Dritte
 • Ελληνικά: βία από τρίτους
 • English: third party violence
 • Español: violencia de terceros
 • Eesti: kolmanda osapoole vägivald
 • Suomi: kolmannen osapuolen väkivalta
 • Français: violence émanant de tiers
 • Hrvatski: nasilje treće osobe
 • Magyar: harmadik fél általi erőszak
 • Íslenska: ofbeldi þriðja aðila
 • Italiano: violenza da parte di terzi
 • Lietuvių: trečiųjų šalių smurtas
 • Latviešu: trešo personu vardarbība
 • Malti: vjolenza ta’ partijiet terzi
 • Nederlands: geweld van derden
 • Norsk: vold fra tredjepart
 • Polski: przemoc ze strony osoby trzeciej
 • Português: violência de terceiros
 • Română: violență din partea terților
 • Slovenčina: násilie zo strany tretej osoby
 • Slovenščina: nasilje tretjih oseb
 • Svenska: våld från tredje part