Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62115D

Info -

πηγή κινδύνου

Definition:

δυνητικά ζημιογόνος φυσικό γεγονός, φαινόμενο ή ανθρώπινη δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει ανθρώπινες απώλειες ή τραυματισμούς, καταστροφή περιουσίας, κοινωνική και οικονομική αναταραχή ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος

Context: Info
Context:

Αναζήτηση στον εργασιακό χώρο των παραγόντων εκείνων οι οποίοι θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη και προσδιορισμός των εργαζομένων οι οποίοι μπορεί να εκτίθενται σε κάποια πηγή κινδύνου.

Term reference

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Αρχική σελίδα » Εκτίμηση κινδύνου » Πώς διεξάγεται η εκτίμηση κινδύνου, URL: https://oiraproject.eu/el/how-carry-out-risk-assessment [11.3.2020]

Translations

 • Български: опасност
 • Čeština: nebezpečí
 • Dansk: fare
 • Deutsch: Gefährdung
 • Ελληνικά: πηγή κινδύνου
 • English: hazard
 • Español: peligro
 • Eesti: oht
 • Suomi: vaara
 • Français: danger
 • Hrvatski: opasnost
 • Magyar: veszély
 • Íslenska: hætta
 • Italiano: pericolo
 • Lietuvių: pavojus
 • Latviešu: bīstamība
 • Malti: periklu
 • Nederlands: gevaar
 • Norsk: fare
 • Polski: zagrożenie
 • Português: perigo
 • Română: pericol
 • Slovenčina: nebezpečenstvo
 • Slovenščina: nevarnost
 • Svenska: fara