Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62023D

Info -

ρομποτική

Definition:

διεπιστημονικός κλάδος της μηχανικής και των θετικών επιστημών - συμπεριλαμβανομένων της μηχανολογίας, της ηλεκτρονικής και της πληροφορικής - που ασχολείται με τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη χρήση ρομπότ, καθώς και συστήματα πληροφορικής για τον έλεγχο, την αισθητηριακή τους ανάδραση και την επεξεργασία πληροφοριών

Context: Info
Context:

Στο άρθρο περιγράφεται το πώς χρησιμοποιούνται σήμερα τα ρομπότ και οι έξυπνες μηχανές, γίνονται προβλέψεις σχετικά με τη μελλοντική εξέλιξη της χρήσης εφαρμογών ρομποτικής και εξετάζονται οι επιπτώσεις του επιστημονικού αυτού κλάδου στην ασφάλεια και την υγεία. 

Term reference

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Το μέλλον της εργασίας: ρομποτική, Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία> Εργαλεία & Δημοσιεύσεις > Εκδόσεις » Το μέλλον της εργασίας: ρομποτική, https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/future-work-robotics/view, [09.10.2018]

Translations

 • Български: роботика
 • Čeština: robotika
 • Dansk: robotteknologi
 • Deutsch: Robotik
 • Ελληνικά: ρομποτική
 • English: robotics
 • Español: robótica
 • Eesti: robootika
 • Suomi: robotiikka
 • Français: robotique
 • Hrvatski: robotika
 • Magyar: robotika
 • Íslenska: þjarkatækni
 • Italiano: robotica
 • Lietuvių: robotika
 • Latviešu: robotika
 • Malti: robotika
 • Nederlands: robottechnologie
 • Norsk: robotikk
 • Polski: robotyka
 • Português: robótica
 • Română: robotică
 • Slovenčina: robotika
 • Slovenščina: robotika
 • Svenska: robotteknik