Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

05481D

Info -

ρύπανση του περιβάλλοντος

Translations

 • Български: Замърсяване на околната среда
 • Čeština: Znečištění životního prostředí
 • Dansk: miljøforurening
 • Deutsch: Umweltbelastung
 • Ελληνικά: ρύπανση του περιβάλλοντος
 • English: Environmental pollution
 • Español: contaminación medioambiental
 • Eesti: Keskkonnareostus
 • Suomi: Ympäristön saastuminen
 • Français: pollution de l'environnement
 • Hrvatski: Onečišćenje okoliša
 • Magyar: Környezetszennyezés
 • Íslenska: Umhverfismengun
 • Italiano: inquinamento ambientale
 • Lietuvių: Aplinkos tarša
 • Latviešu: Vides piesārņotība
 • Malti: Tniġġis ambjentali
 • Nederlands: milieuvervuiling, milieuverontreiniging
 • Norsk: Miljøforurensing
 • Polski: Zanieczyszczenie środowiska
 • Português: Poluição do meio ambiente
 • Română: Poluarea mediului înconjurător
 • Slovenčina: znečisťovanie životného prostredia
 • Slovenščina: Onesnaženost okolja
 • Svenska: förorening av miljön