Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

55921C

Info -

λοιποί ενδιαφερόμενοι

Translations

 • Български: Други работещи
 • Čeština: Ostatní podílníci
 • Dansk: andre aktører
 • Deutsch: Sonstige Betroffene
 • Ελληνικά: λοιποί ενδιαφερόμενοι
 • English: Other stakeholders
 • Español: otras partes interesadas
 • Eesti: Muud huvirühmad
 • Suomi: Muut sidosryhmät
 • Français: autres parties prenantes
 • Hrvatski: Ostali dionici
 • Magyar: Egyéb érdekelt/érintett személyek
 • Íslenska: Aðrir hagsmunaaðilar
 • Italiano: altre categorie interessate alla SSL
 • Lietuvių: Kiti dalyviai
 • Latviešu: Citas iesaistītās puses
 • Malti: Partijiet interessati oħra
 • Nederlands: Andere belanghebbenden/betrokkenen
 • Norsk: Andre interessenter
 • Polski: Inne osoby
 • Português: Outros intervenientes
 • Română: Alţi factori implicaţi
 • Slovenčina: iné záujmové osoby
 • Slovenščina: Drugi deležniki
 • Svenska: övriga intressenter