Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62025E

Info -

φάρμακο βελτίωσης των νοητικών λειτουργιών

Definition:

φαρμακευτικές ουσίες οι οποίες υποτίθεται ότι βελτιώνουν τις νοητικές λειτουργίες, όπως την εστίαση της προσοχής, τη συγκέντρωση, την απομνημόνευση ή την αύξηση των κινήτρων. καθώς και την ανάπτυξη κινητικών ή συναισθηματικών δεξιοτήτων, όπως η διαχείριση του άγχους κατά την εκτέλεση των εργασιακών καθηκόντων ή η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και στενών δεσμών με ομάδες

Term reference

EU-OSHA National Focal Point expert, 02/2020

Translations

 • Български: лекарство за повишаване на когнитивното функциониране
 • Čeština: lék zlepšující vnímání
 • Dansk: kognitivt stimulerende stof
 • Deutsch: Arzneimittel zur Steigerung der kognitiven Leistung
 • Ελληνικά: φάρμακο βελτίωσης των νοητικών λειτουργιών
 • English: cognitive enhancement drug
 • Español: potenciador cognitivo
 • Eesti: kognitiivset võimekust parandavad ravimid
 • Suomi: kognitiota kohentava aine
 • Français: stimulant cognitif
 • Hrvatski: lijek za jačanje kognitivnih sposobnosti
 • Magyar: kognitív serkentő
 • Íslenska: vitsmunabætandi lyf
 • Italiano: farmaco per il potenziamento cognitivo
 • Lietuvių: kognityvines funkcijas gerinanti medžiaga
 • Latviešu: kognitīvo spēju uzlabošanas zāles
 • Malti: mediċina għal titjib konjittiv
 • Nederlands: prestatiebevorderend middel
 • Norsk: kognisjonsfremmende legemidler
 • Polski: lek wspomający zdolności poznawcze
 • Português: estimulante cognitivo
 • Română: ameliorator cognitiv
 • Slovenčina: liek zlepšujúci kognitívne schopnosti
 • Slovenščina: zdravilo za izboljšanje kognitivnih sposobnosti
 • Svenska: kognitionshöjande medel