Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

40281B

Info -

φυσικοί κίνδυνοι

Translations

 • Български: Физични опасности
 • Čeština: Fyzikální rizika
 • Dansk: fysiske risici
 • Deutsch: Physikalische Gefährdung
 • Ελληνικά: φυσικοί κίνδυνοι
 • English: Physical hazards
 • Español: peligros físicos
 • Eesti: Füüsikalised ohutegurid
 • Suomi: Fyysiset vaarat
 • Français: dangers physiques
 • Hrvatski: Fizičke opasnosti
 • Magyar: Fizikai veszélyek
 • Íslenska: Líkamlegar hættur
 • Italiano: rischi fisici
 • Lietuvių: Fiziniai veiksniai
 • Latviešu: Fiziskie draudi
 • Malti: Perikli fiżiċi
 • Nederlands: fysieke gevaren
 • Norsk: Fysiske farer
 • Polski: Zagrożenia fizyczne
 • Português: Riscos físicos
 • Română: Riscuri fizice
 • Slovenčina: Fyzikálne nebezpečenstvá
 • Slovenščina: Fizične nevarnosti
 • Svenska: fysiska risker