Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

12481D

Info -

φυσιολογία της εργασίας

Translations

 • Български: Психология на работното място
 • Čeština: Fyziologie práce
 • Dansk: arbejdsfysiologi
 • Deutsch: Arbeitsphysiologie
 • Ελληνικά: φυσιολογία της εργασίας
 • English: Occupational physiology
 • Español: fisiología del trabajo
 • Eesti: Tööfüsioloogia
 • Suomi: Työfysiologia
 • Français: physiologie du travail
 • Hrvatski: Fiziologija rada
 • Magyar: Foglalkozási élettan/fiziológia
 • Íslenska: Vinnulífeðlisfræði
 • Italiano: fisiologia del lavoro
 • Lietuvių: Darbo fiziologija
 • Latviešu: Arodfizioloģija
 • Malti: Fiżjoloġija okkupazzjonali
 • Nederlands: arbeidsfysiologie
 • Norsk: Arbeidsfysiologi
 • Polski: Fizjologia pracy
 • Português: Fisiologia do trabalho
 • Română: Fiziologia muncii
 • Slovenčina: Pracovná fyziológia
 • Slovenščina: Poklicna fiziologija
 • Svenska: arbetsfysiologi