Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

31081F

Info -

φθοριωμένες οργανικές ενώσεις

Translations

 • Български: Флуорирани органични смеси
 • Čeština: Fluorované organické sloučeniny
 • Dansk: fluorerede organiske forbindelser
 • Deutsch: Organofluorverbindung
 • Ελληνικά: φθοριωμένες οργανικές ενώσεις
 • English: Fluorinated organic compounds
 • Español: compuestos orgánicos fluorinados
 • Eesti: Fluoritud orgaanilised ühendid
 • Suomi: Fluoratut orgaaniset yhdisteet
 • Français: composés organiques fluorés
 • Hrvatski: Fluorirani organski spojevi
 • Magyar: Fluorozott szerves vegyületek
 • Íslenska: Flúruð lífræn efnasambönd
 • Italiano: composti organici fluorinati
 • Lietuvių: Fluoro organiniai junginiai
 • Latviešu: Fluora organiskie savienojumi
 • Malti: Komposti organiċi fluworurati
 • Nederlands: organische fluorverbindingen
 • Norsk: Fluorerte organiske forbindelser
 • Polski: Fluoropochodne związków organicznych
 • Português: Compostos orgânicos fluorados
 • Română: Compuţi organici fluoruraţi
 • Slovenčina: fluórové organické zmesi
 • Slovenščina: Fluorirane organske spojine
 • Svenska: fluorerade organiska föreningar