Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

56921E

Info -

φυσικό περιβάλλον

Translations

 • Български: Природна среда
 • Čeština: přírodní prostředí
 • Dansk: arbejde i naturen
 • Deutsch: Natürliche Umwelt
 • Ελληνικά: φυσικό περιβάλλον
 • English: Natural environment
 • Español: medio/entorno natural
 • Eesti: Looduskeskkond
 • Suomi: Luonnollinen ympäristö
 • Français: milieu naturel, environnement naturel
 • Hrvatski: Prirodno okruženje
 • Magyar: Természetes környezet
 • Íslenska: Náttúrulegt umhverfi
 • Italiano: ambiente naturale
 • Lietuvių: Natūrali aplinka
 • Latviešu: Dabiska vide
 • Malti: Ambjent naturali
 • Nederlands: natuurlijke omgeving
 • Norsk: Naturlig miljø
 • Polski: Naturalne otoczenie
 • Português: Ambiente natural
 • Română: Mediu natural
 • Slovenčina: prirodzené prostredie
 • Slovenščina: Naravno okolje
 • Svenska: naturmiljö