Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

46041C

Info -

φόρτος εργασίας

Translations

 • Български: Работно натоварване
 • Čeština: pracovní vytíženost
 • Dansk: arbejdsbyrde
 • Deutsch: Arbeitsbelastung
 • Ελληνικά: φόρτος εργασίας
 • English: Work load
 • Español: carga de trabajo
 • Eesti: Töökoormus
 • Suomi: Työmäärä
 • Français: charge de travail
 • Hrvatski: Radno opterećenje
 • Magyar: Munkaterhelés/munkateher
 • Íslenska: Vinnuálag
 • Italiano: volume di lavoro
 • Lietuvių: Darbo krūvis
 • Latviešu: Darba slodze
 • Malti: Ammont tax-xogħol
 • Nederlands: werklast
 • Norsk: Arbeidsbelastning
 • Polski: Obciążenie pracą
 • Português: Carga de trabalho
 • Română: Efort în muncă
 • Slovenčina: pracovná záťaž
 • Slovenščina: Delovna obremenitev
 • Svenska: arbetsbörda