Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

01481D

Info -

φιλανθρωπικά ιδρύματα

Translations

 • Български: Благотворителни организации
 • Čeština: Dobročinné organizace
 • Dansk: velgørende organisationer
 • Deutsch: Wohlfahrtsverband
 • Ελληνικά: φιλανθρωπικά ιδρύματα
 • English: Charities
 • Español: asociaciones de beneficencia
 • Eesti: Heategevad asutused
 • Suomi: Yleishyödylliset järjestöt
 • Français: organismes de bienfaisance
 • Hrvatski: Dobrotvorne organizacije
 • Magyar: Jótékonysági intézmények
 • Íslenska: Góðgerðarfélög
 • Italiano: enti di beneficenza
 • Lietuvių: Labdaros organizacijos
 • Latviešu: Labdarības organizācijas
 • Malti: Istituzzjonijiet tal-karità
 • Nederlands: liefdadigheidsinstellingen
 • Norsk: Veldedighetsorganisasjoner
 • Polski: Organizacje charytatywne
 • Português: Associações de beneficência
 • Română: Organizaţii de binefacere
 • Slovenčina: dobročinné organizácie
 • Slovenščina: Dobrodelne organizacija
 • Svenska: välgörenhetsorganisationer