Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62039D

Info -

Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)

Translations

 • Български: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС)
 • Čeština: Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)
 • Dansk: Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)
 • Deutsch: Gremium Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (GEREC)
 • Ελληνικά: Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)
 • English: Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC)
 • Español: Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE)
 • Eesti: Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet (BEREC)
 • Suomi: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (BEREC)
 • Français: Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE)
 • Hrvatski: Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC)
 • Magyar: Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC)
 • Íslenska: Evrópskur hópur eftirlitsaðila á sviði rafrænna fjarskipta (BEREC)
 • Italiano: Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC)
 • Lietuvių: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (BEREC)
 • Latviešu: Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde (BEREC)
 • Malti: Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC)
 • Nederlands: Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC)
 • Norsk: Sammenslutning av europeiske tilsynsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC)
 • Polski: Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)
 • Português: Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações Eletrónicas (ORECE)
 • Română: Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC)
 • Slovenčina: Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC)
 • Slovenščina: Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC)
 • Svenska: Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec)