Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

23601C

Info -

ιατρική της εργασίας

Translations

 • Български: Трудова медицина
 • Čeština: Pracovní lékařství
 • Dansk: arbejdsmedicin
 • Deutsch: Arbeitsmedizin
 • Ελληνικά: ιατρική της εργασίας
 • English: Occupational medicine
 • Español: medicina laboral
 • Eesti: Töömeditsiin
 • Suomi: Työlääketiede
 • Français: médecine du travail
 • Hrvatski: Medicina rada
 • Magyar: Foglalkozás-/munkaegészségügy
 • Íslenska: Vinnulækningar
 • Italiano: medicina del lavoro
 • Lietuvių: Darbo medicina
 • Latviešu: Arodmedicīna
 • Malti: Mediċina okkupazzjonali
 • Nederlands: arbeidsgeneeskunde, bedrijfsgeneeskunde
 • Norsk: Yrkesmedisin
 • Polski: Medycyna pracy
 • Português: Medicina do trabalho
 • Română: Medicina muncii
 • Slovenčina: pracovné lekárstvo
 • Slovenščina: Medicina dela
 • Svenska: arbetsmedicin