Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

05561C

Info -

ισορροπία μεταξύ επαγγελματικού και οικογενειακού βίου

Translations

 • Български: Баланс между работа и почивка
 • Čeština: Rovnováha spojená s pracovním životem
 • Dansk: balance i arbejdslivet
 • Deutsch: Work Life Balance
 • Ελληνικά: ισορροπία μεταξύ επαγγελματικού και οικογενειακού βίου
 • English: Work life balance
 • Español: equilibrio entre vida privada y trabajo
 • Eesti: Tööelu tasakaal
 • Suomi: Työn ja muun elämän tasapaino
 • Français: équilibre entre travail et vie privée
 • Hrvatski: Ravnoteža između privatnog i poslovnog života
 • Magyar: Munka-élet egyensúly
 • Íslenska: Jafnvægi milli vinnu og einkalífs
 • Italiano: equilibrio vita-lavoro
 • Lietuvių: Darbinio gyvenimo balansas
 • Latviešu: Darba dzīves līdzsvars
 • Malti: Bilanċ bejn il-ħajja tax-xogħol u dik privata
 • Nederlands: Evenwicht tusen werk en leven
 • Norsk: Balanse av arbeidsliv
 • Polski: Zachowanie równowagi pracy w życiu
 • Português: Equilíbrio na vida laboral
 • Română: Echilibrul vieţii profesionale
 • Slovenčina: Rovnováha v živote
 • Slovenščina: Ravnotežje med zasebnim in poklicnim življenjem
 • Svenska: arbetslivsbalansen