Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

10441D

Info -

ιατρός εργασίας

Translations

 • Български: Лекар по трудова медицина
 • Čeština: Lékař zabývající se zdravím při práci
 • Dansk: læger inden for sundhed på arbejdspladsen
 • Deutsch: Arbeitsmediziner
 • Ελληνικά: ιατρός εργασίας
 • English: Occupational health physician
 • Español: médico especializado en salud ocupacional
 • Eesti: Töötervishoiuarst
 • Suomi: Työterveyslääkäri
 • Français: médecin du travail
 • Hrvatski: Liječnik medicine rada
 • Magyar: Foglalkozás-egészségügyi orvos
 • Íslenska: Vinnuverndarlæknir
 • Italiano: medico del lavoro
 • Lietuvių: Darbo medicinos gydytojas
 • Latviešu: Arodveselības ārsts
 • Malti: Tabib okkupazzjonali
 • Nederlands: bedrijfsarts
 • Norsk: Bedriftslege
 • Polski: Lekarz medycyny pracy
 • Português: Médico do trabalho
 • Română: Medic de medicina muncii
 • Slovenčina: lekár pre oblasť pracovného lekárstva
 • Slovenščina: Zdravnik medicine dela
 • Svenska: yrkesmedicinare