Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

70175I

Info -

ικανοποίηση από την εργασία

Definition:

βαθμός στον οποίο οι άνθρωποι συμπαθούν (ικανοποίηση) ή αντιπαθούν (δυσαρέσκεια) την εργασία τους

Context: Info
Context:

"Η ερμηνεία διαφέρει από χώρα σε χώρα, ενώ για την περιγραφή της ΕΧΕ χρησιμοποιούνται έως και 11 διαφορετικοί όροι: o κανένας εξ αυτών των όρων δεν χρησιμοποιούνταν σε μία μόνο χώρα, ενώ οι συνηθέστεροι σε χρήση όροι ήταν: • ικανοποίηση από την εργασία, • καλές συνθήκες εργασίας, • ποιότητα εργασίας και • υγεία στην εργασία."

Term reference

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, E-fact 76: Ευεξία στην εργασία: Δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος εργασίας , 2013, σελ. 1, URL: https://osha.europa.eu/el/tools-and-publications/publications/e-facts/e-fact-76-wellbeing-at-work [15.11.2018]

Translations

 • Български: удовлетвореност от работата
 • Čeština: spokojenost s prací
 • Dansk: jobtilfredshed
 • Deutsch: Zufriedenheit am Arbeitsplatz
 • Ελληνικά: ικανοποίηση από την εργασία
 • English: job satisfaction
 • Español: grado de satisfacción laboral
 • Eesti: rahulolu tööga
 • Suomi: työtyytyväisyys
 • Français: satisfaction au travail
 • Hrvatski: jezične prepreke
 • Magyar: munkahelyi elégedettség
 • Íslenska: starfsánægja
 • Italiano: soddisfazione lavorativa
 • Lietuvių: pasitenkinimas darbu
 • Latviešu: gandarījums par darbu
 • Malti: sodisfazzjon fix-xogħol
 • Nederlands: baantevredenheid
 • Norsk: jobbtilfredshet
 • Polski: zadowolenie z pracy
 • Português: satisfação no trabalho
 • Română: satisfacția muncii
 • Slovenčina: spokojnosť s prácou
 • Slovenščina: zadovoljstvo na delovnem mestu
 • Svenska: tillfredsställelse i arbetet