Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

15881E

Info -

ιεράρχηση (των μέτρων) ελέγχου

Translations

 • Български: Йеархия на превантивните мерки
 • Čeština: Hierarchie řízení
 • Dansk: prioriteringsliste over kontrolforanstaltninger
 • Deutsch: Kontrollhierarchie
 • Ελληνικά: ιεράρχηση (των μέτρων) ελέγχου
 • English: Hierarchy of control
 • Español: jerarquía de control
 • Eesti: Kontrollihierarhia
 • Suomi: Ehkäisytoimenpiteiden järjestys
 • Français: hiérarchie (des mesures de) contrôle
 • Hrvatski: Hijerarhija nadzora
 • Magyar: Ellenőrzési hierarchia
 • Íslenska: Stigveldi eftirlits
 • Italiano: gerarchie di controllo
 • Lietuvių: Kontrolės hierarchija
 • Latviešu: Kontroles hierarhija
 • Malti: Ġerarkija tal-kontroll
 • Nederlands: Prioriteitenlijst van beheersingsmaatregelen
 • Norsk: Kontrollhierarki
 • Polski: Hierarchia kontroli
 • Português: Hierarquia de controlo
 • Română: Ierarhizarea măsurilor de ţinere sub control
 • Slovenčina: hierarchia ovládacích prvkov
 • Slovenščina: Hierarhija nadzora
 • Svenska: kontrollhierarki