Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

07201D

Info -

ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών

Translations

 • Български: ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“
 • Čeština: GŘ pro komunikační sítě, obsah a technologie
 • Dansk: GD for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi
 • Deutsch: GD Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien
 • Ελληνικά: ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών
 • English: DG Communications Networks, Content and Technology
 • Español: DG Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías
 • Eesti: sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat
 • Suomi: Tietoyhteiskunnan PO
 • Français: DG Réseaux de communication, contenu et technologies
 • Hrvatski: Glavna uprava za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije
 • Magyar: A Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága
 • Íslenska: Stjórnarsvið samskiptaneta, efnis- og tæknimála
 • Italiano: DG Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie
 • Lietuvių: Ryšių tinklų, turinio ir technologijų GD
 • Latviešu: Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ĢD
 • Malti: DĠ Netwerks tal-Komunikazzjonijiet, Kontenut u Teknoloġija
 • Nederlands: DG Communicatienetwerken, Inhoud en Industrie
 • Norsk: DG kommunikasjonsnettverk, -innhold og -teknologi
 • Polski: DG ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii
 • Português: DG Redes de Comunicação, Conteúdos e Tecnologias
 • Română: DG Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie
 • Slovenčina: GR pre komunikačné siete, obsah a technológie
 • Slovenščina: GD za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo
 • Svenska: GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik