Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

05611E

Info -

γονική άδεια

Definition:

παροχή των εργαζομένων που συνίσταται σε χρόνο εκτός εργασίας μετά ή άνευ απολαβών προκειμένου για τη φροντίδα ενός παιδιού ή για τη διευθέτηση της ευημερίας του παιδιού

Context: Info
Context:

Υπαλληλική υπόθεση - Υπάλληλοι - Περίοδος προαγωγών 2006 - Εκτέλεση αποφάσεως του Δικαστηρίου Δημοσίας Διοίκησης - Συγκριτική εξέταση των προσόντων - Αρχή της ίσης μεταχειρίσεως - Γονική άδεια μερικού χρόνου

Term reference

Υπόθεση F-68/09: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (τρίτο τμήμα) της 15ης Φεβρουαρίου 2011 — Barbin κατά Κοινοβουλίου, CELEX:62009FA0068/EL

Translations

 • Български: родителски отпуск
 • Čeština: rodičovská dovolená
 • Dansk: forældreorlov
 • Deutsch: Elternzeit
 • Ελληνικά: γονική άδεια
 • English: parental leave
 • Español: permiso parental
 • Eesti: lapsehoolduspuhkus
 • Suomi: vanhempainvapaa
 • Français: congé parental
 • Hrvatski: parental leave
 • Magyar: szülői szabadság
 • Íslenska: fæðingarorlof
 • Italiano: congedo parentale
 • Lietuvių: vaiko priežiūros atostogos
 • Latviešu: vecāku atvaļinājums
 • Malti: liv tal-ġenituri
 • Nederlands: ouderschapsverlof
 • Norsk: foreldrepermisjon
 • Polski: urlop rodzicielski
 • Português: licença parental
 • Română: concediu pentru creșterea copilului
 • Slovenčina: rodičovská dovolenka
 • Slovenščina: starševski dopust
 • Svenska: föräldraledighet