Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

06961D

Info -

ΓΔ Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση

Translations

 • Български: ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“
 • Čeština: GŘ pro politiku sousedství a jednání o rozšíření
 • Dansk: GD for Naboskabspolitik og Udvidelsesforhandlinger
 • Deutsch: GD Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen
 • Ελληνικά: ΓΔ Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση
 • English: DG Neighbourhood and Enlargement Negotiations
 • Español: DG Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación
 • Eesti: naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraat "
 • Suomi: Laajentumisasioiden PO
 • Français: DG Voisinage et négociations d’élargissement
 • Hrvatski: Glavna uprava za susjedsku politiku i pregovore o proširenju
 • Magyar: Az Európai Szomszédságpolitika és a Csatlakozási Tárgyalások Főigazgatósága
 • Íslenska: Stjórnarsvið nágrannastefnu- og stækkunarviðræðna
 • Italiano: DG Politica di vicinato e negoziati di allargamento
 • Lietuvių: Kaimynystės politikos ir plėtros derybų GD
 • Latviešu: Kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu ĢD
 • Malti: DĠ Viċinat u Negozjati għat-Tkabbir
 • Nederlands: DG Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen
 • Norsk: DG nabolags- og forstørrelsesforhandlinger
 • Polski: DG ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia
 • Português: DG Política de Vizinhança e Negociações de Alargamento
 • Română: DG Vecinătate și Negocieri privind Extinderea
 • Slovenčina: GR pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení
 • Slovenščina: GD za sosedstvo in širitvena pogajanja
 • Svenska: GD Grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar