Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

07161D

Info -

ΓΔ Περιβάλλον

Translations

 • Български: DG Околна среда
 • Čeština: DG Životní prostředí
 • Dansk: GD for Miljø
 • Deutsch: Generaldirektion Umwelt
 • Ελληνικά: ΓΔ Περιβάλλον
 • English: DG Environment
 • Español: Dirección General de Medio Ambiente
 • Eesti: Keskkonna peadirektoraat
 • Suomi: Ympäristöasioiden PO
 • Français: DG «Environnement»
 • Hrvatski: Glavna uprava za okoliš
 • Magyar: Környezeti Főigazgatóság
 • Íslenska: Stjórnarsvið umhverfismála
 • Italiano: DG Ambiente
 • Lietuvių: Aplinkos GD
 • Latviešu: Vides ģenerāldirektorāts
 • Malti: DĠ Ambjent
 • Nederlands: DG Milieu
 • Norsk: DG miljø
 • Polski: DG ds. Środowiska
 • Português: DG Ambiente
 • Română: DG Mediu înconjurător
 • Slovenčina: Generálny direktoriát:Životné prostredie
 • Slovenščina: GD za okolje
 • Svenska: GD Miljö