Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

07001D

Info -

ΓΔ Εκπαίδευση και πολιτισμός

Translations

 • Български: DG Образование и култура
 • Čeština: DG Vzdělání a kultura
 • Dansk: GD for Uddannelse og Kultur
 • Deutsch: Generaldirektion Bildung und Kultur
 • Ελληνικά: ΓΔ Εκπαίδευση και πολιτισμός
 • English: DG Education and Culture
 • Español: Dirección General de Educación y Cultura
 • Eesti: Hariduse ja kultuuri peadirektoraat
 • Suomi: Koulutuksen ja kulttuurin PO
 • Français: DG «Éducation et culture»
 • Hrvatski: Glavna uprava za obrazovanje i kulturu
 • Magyar: Oktatási és Kulturális Főigazgatóság
 • Íslenska: Stjórnarsvið menntunar- og menningarmála
 • Italiano: DG Istruzione e Cultura
 • Lietuvių: Švietimo ir kultūros GD
 • Latviešu: Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts
 • Malti: DĠ Edukazzjoni, Żgħażagħ, Sport u Kultura
 • Nederlands: DG Onderwijs en Cultuur
 • Norsk: DG utdanning og kultur
 • Polski: DG ds. Edukacji i Kultury
 • Português: DG Educação e Cultura
 • Română: DG Învăţământ şi Cultură
 • Slovenčina: Generálny direktoriát: Vzdelávanie a kultúra
 • Slovenščina: GD za izobraževanje in kulturo
 • Svenska: GD Utbildning och kultur