Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

22481C

Info -

γνωστοποίηση χημικών ουσιών

Translations

 • Български: Нотифициране на химични вещества
 • Čeština: Oznámení o výskytu chemických látek
 • Dansk: anmeldelse af kemiske stoffer
 • Deutsch: Anmeldung chemischer Stoffe
 • Ελληνικά: γνωστοποίηση χημικών ουσιών
 • English: Notification of chemical substances
 • Español: notificación de sustancias químicas
 • Eesti: Keemilistest ainetest teatamine
 • Suomi: Kemiallisista aineista ilmoittaminen
 • Français: Notification des substances chimiques
 • Hrvatski: Obavijest o kemijskim tvarima
 • Magyar: Vegyi anyagok bejelentése
 • Íslenska: Tilkynningar á íðefnum
 • Italiano: notifica di sostanze chimiche
 • Lietuvių: Pranešimas apie chemines medžiagas
 • Latviešu: Paziņojums par bīstamajām vielām
 • Malti: Notifika tas-sustanzi kimiċi
 • Nederlands: aangifte/opgave van chemische stoffen
 • Norsk: Varsling om kjemiske stoffer
 • Polski: Zawiadamianie o substancjach chemicznych
 • Português: Notificação de substâncias químicas
 • Română: Notificarea substanţelor chimice
 • Slovenčina: Oznamovanie chemických látok
 • Slovenščina: Priglasitev kemičnih snovi
 • Svenska: skylt som avser kemiska ämnen