Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

06841D

Info -

ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας

Translations

 • Български: ГД „Научни изследвания и иновации“
 • Čeština: GŘ pro výzkum a inovace
 • Dansk: GD for Forskning og Innovation
 • Deutsch: GD Forschung und Inovation
 • Ελληνικά: ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας
 • English: DG Research and Innovation
 • Español: DG Investigación e Innovación
 • Eesti: teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat
 • Suomi: Tutkimuksen PO
 • Français: DG Recherche et innovation
 • Hrvatski: Glavna uprava za istraživanje i inovacije
 • Magyar: Kutatási és Innovációs Főigazgatóság
 • Íslenska: Stjórnarsvið rannsókna og nýsköpunar
 • Italiano: DG Ricerca e innovazione
 • Lietuvių: Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD
 • Latviešu: Pētniecības un inovācijas ĢD
 • Malti: DĠ Riċerka u Innovazzjoni
 • Nederlands: DG Onderzoek en Innovatie
 • Norsk: DG Forskning og innovasjon
 • Polski: DG ds. Badań Naukowych i Innowacji
 • Português: DG Investigação e Inovação
 • Română: DG Cercetare și Inovare
 • Slovenčina: GR pre výskum a inováciu
 • Slovenščina: GD za raziskave in inovacije
 • Svenska: GD Forskning och innovation