Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

26601D

Info -

γενετική τοξικολογία

Translations

 • Български: Генна токсикология
 • Čeština: Genetická toxikologie
 • Dansk: genetisk toksikologi
 • Deutsch: Genetische Toxikologie
 • Ελληνικά: γενετική τοξικολογία
 • English: Genetic toxicology
 • Español: toxicología genética
 • Eesti: Geneetiline toksikoloogia
 • Suomi: Geneettinen toksikologia
 • Français: toxicologie génétique
 • Hrvatski: Genetska toksikologija
 • Magyar: Genetikus toxikológia
 • Íslenska: Erfðafræðileg eiturverkun
 • Italiano: tossicologia genetica
 • Lietuvių: Genetinė toksikologija
 • Latviešu: Ģenētiskā toksikoloģija
 • Malti: Tossikoloġija ġenetika
 • Nederlands: Genetische toxicologie
 • Norsk: Genetisk toksikologi
 • Polski: Toksykologia genetyki
 • Português: Toxicologia genética
 • Română: Toxicologie genetică
 • Slovenčina: genetická toxikológia
 • Slovenščina: Genetska toksikologija
 • Svenska: genetisk toxikologi