Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

07081D

Info -

ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας

Translations

 • Български: ГД „Морско дело и рибарство“
 • Čeština: GŘ pro námořní záležitosti a rybolov
 • Dansk: GD for Maritime Anliggender og Fiskeri
 • Deutsch: GD Maritime Angelegenheiten und Fischerei
 • Ελληνικά: ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας
 • English: DG Maritime Affairs and Fisheries
 • Español: DG Asuntos marítimos y pesca
 • Eesti: merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat
 • Suomi: Kalastuksen PO
 • Français: DG Affaires maritimes et pêche
 • Hrvatski: Glavna uprava za pomorstvo i ribarstvo
 • Magyar: Tengerügyi és Halászati Főigazgatóság
 • Íslenska: Stjórnarsvið sjávarútvegs- og fiskveiðimála
 • Italiano: DG Affari marittimi e pesca
 • Lietuvių: Jūrų reikalų ir žuvininkystės GD
 • Latviešu: Jūrlietu un zivsaimniecības ĢD
 • Malti: DĠ Affarijiet Marittimi u Sajd
 • Nederlands: DG Maritieme Zaken en Visserij
 • Norsk: DG Maritime affærer og fiskerier
 • Polski: DG ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa
 • Português: DG Assuntos Marítimos e Pescas
 • Română: DG Afaceri Maritime și Pescuit
 • Slovenčina: GR pre námorné záležitosti a rybárstvo
 • Slovenščina: GD za pomorske zadeve in ribištvo
 • Svenska: GD Havsfrågor och fiske