Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62036E

Info -

γλωσσικοί φραγμοί στον τομέα της ΕΑΥ

Translations

 • Български: езикови бариери в областта на БЗР
 • Čeština: jazykové bariéry v oblasti BOZP
 • Dansk: sprogbarrierer på arbejdsmiljøområdet
 • Deutsch: Sprachbarrieren auf dem Gebiet von Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit
 • Ελληνικά: γλωσσικοί φραγμοί στον τομέα της ΕΑΥ
 • English: language barriers in OSH
 • Español: barreras lingüísticas en materia de SST
 • Eesti: keelebarjäärid tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas
 • Suomi: kielimuurit työsuojelussa
 • Français: barrières linguistiques en matière de SST
 • Hrvatski: language barriers in OSH
 • Magyar: nyelvi korlátok a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén
 • Íslenska: tungumálahindranir á sviði vinnuverndar
 • Italiano: barriere linguistiche in materia di SSL
 • Lietuvių: kalbos barjeras DSS srityje
 • Latviešu: valodas barjeras darba aizsardzības jomā
 • Malti: ostakli lingwistiċi fl-OSH
 • Nederlands: taalbarrières bij VGW
 • Norsk: språkbarrierer i OSH
 • Polski: bariery językowe w odniesieniu do BHP
 • Português: obstáculos linguísticos na SST
 • Română: bariere lingvistice în domeniul securității și sănătății în muncă
 • Slovenčina: jazykové bariéry v oblasti BOZP
 • Slovenščina: jezikovne ovire pri varnosti in zdravju pri delu
 • Svenska: språkbarriärer avseende arbetsmiljö