Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

70176I

Info -

γλωσσικοί φραγμοί

Term reference

IATE

Translations

 • Български: езикови бариери
 • Čeština: language barriers
 • Dansk: sprogbarrierer
 • Deutsch: Sprachbarrieren
 • Ελληνικά: γλωσσικοί φραγμοί
 • English: language barriers
 • Español: language barriers
 • Eesti: keelebarjäär
 • Suomi: kieliesteet
 • Français: barrières linguistiques
 • Hrvatski: jezične prepreke u području sigurnosti i zdravlja na radu
 • Magyar: nyelvi korlátok
 • Íslenska: tungumálahindranir
 • Italiano: barriere linguistiche
 • Lietuvių: kalbos barjeras
 • Latviešu: valodas barjera
 • Malti: ostakli lingwistiċi
 • Nederlands: taalbarrières
 • Norsk: språkbarrierer
 • Polski: bariery językowe
 • Português: obstáculos linguísticos
 • Română: bariere lingvistice
 • Slovenčina: jazykové bariéry
 • Slovenščina: jezikovne ovire
 • Svenska: språkbarriärer