Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

04521D

Info -

γλωσσικά ζητήματα/γλωσσικά θέματα

Translations

 • Български: Езикови проблеми
 • Čeština: Jazyková problematika
 • Dansk: sprogspørgsmål
 • Deutsch: Sprachproblem
 • Ελληνικά: γλωσσικά ζητήματα/γλωσσικά θέματα
 • English: Language issues
 • Español: cuestiones relativas al idioma
 • Eesti: Keeleküsimused
 • Suomi: Kielikysymykset
 • Français: problèmes linguistiques; questions relatives aux langues
 • Hrvatski: Jezična pitanja
 • Magyar: Nyelvi kérdések/problémák
 • Íslenska: Mál er varða tungumál
 • Italiano: lingua
 • Lietuvių: Kalbos klausimai
 • Latviešu: Valodas jautājumi
 • Malti: Kwistjonijiet dwar il-lingwa
 • Nederlands: Taalaspecten, taalkwesties, taalproblemen
 • Norsk: Språkproblemer
 • Polski: Zagadnienia językowe
 • Português: Questões linguísticas
 • Română: Probleme legate de limbă
 • Slovenčina: Jazykové otázky
 • Slovenščina: Težave z jezikom
 • Svenska: språkfrågor