Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

07041D

Info -

ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Translations

 • Български: ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“
 • Čeština: Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin
 • Dansk: Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed
 • Deutsch: Generaldirektion für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
 • Ελληνικά: ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 • English: Directorate-General for Health and Food Safety
 • Español: Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria
 • Eesti: tervise ja toiduohutuse peadirektoraat "
 • Suomi: Terveys- ja kuluttajansuoja-asioiden PO
 • Français: Direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire
 • Hrvatski: Glavna uprava za zdravlje i sigurnost hrane
 • Magyar: Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság
 • Íslenska: Stjórnarsvið heilbrigðismála og matvælaöryggis
 • Italiano: Direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare
 • Lietuvių: Sveikatos ir maisto saugos GD
 • Latviešu: Veselības un pārtikas nekaitīguma ĢD
 • Malti: Direttorat Ġenerali għas-Saħħa u s-Sikurezza Alimentari
 • Nederlands: DG Gezondheid en Voedselveiligheid
 • Norsk: Directorate-General for Health and Food Safety
 • Polski: DG ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności
 • Português: Direção-Geral da Saúde e da Segurança dos Alimentos
 • Română: DG Sănătate și Siguranță Alimentară
 • Slovenčina: Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín
 • Slovenščina: Generalni direktorat za zdravje in varnost hrane
 • Svenska: Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet