Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

39361E

Info -

γλυκολαιθέρες

Translations

 • Български: Гликолни етери
 • Čeština: glykol étery
 • Dansk: glukolætere
 • Deutsch: Glykolether
 • Ελληνικά: γλυκολαιθέρες
 • English: Glycol ethers
 • Español: éteres de glicol
 • Eesti: Glükooleetrid
 • Suomi: Glykolieetterit
 • Français: éthers de glycol
 • Hrvatski: Glikolni eteri
 • Magyar: Glikol éterek
 • Íslenska: Glýkóleterar
 • Italiano: eteri glicolici
 • Lietuvių: Glikolio eteris
 • Latviešu: Glikolēteri
 • Malti: Eteri tal-glikol
 • Nederlands: Glycolethers
 • Norsk: Glykoletere
 • Polski: Etery glikolowe
 • Português: Éteres de glicol
 • Română: Eteri glicolici
 • Slovenčina: glykolové étery
 • Slovenščina: Glikoletri
 • Svenska: glykoleter