Spojené království

Úřad pro bezpečnost a ochranu zdraví (Health and Safety Executive, HSE) vykonává správu kontaktního místa ve Spojeném království za podpory úřadu HSE pro Severní Irsko (HSENI), sociálních partnerů a dalších subjektů.Ve Velké Británii má regulace bezpečnosti a ochrany zdraví dlouhou tradici sahající až do 19. století. Základ současného systému ochrany zdraví a bezpečnosti položil zákon o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci z roku 1974. Jádrem tohoto právního předpisu je prostá, ale trvale platná zásada – ti, kdo vytvářejí rizika, mají nejlepší možnost tato rizika řídit. Systém prošel zkouškou času a Velká Británie má jedny z nejlepších výsledků v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti na světě. Strategie úřadu HSE uznává, že měnící se svět přináší pro systém ochrany zdraví a bezpečnosti jako celek nové výzvy, a je odhodlána tyto výzvy řešit.Obecně řečeno, prosazuje úřad HSE prosazuje právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na průmyslových pracovištích a více než 400 místních úřadů tyto předpisy prosazuje na pracovištích v oblasti obchodu. Úřad pro regulaci železnic (Office of Rail Regulation, ORR) prosazuje právní předpisy týkající se železnic. Další informace najdete na internetové stránce www.hse.gov.uk/pubns/web42.pdf.Podobný režim existuje i pro Severní Irsko.


Kontaktní údaje kontaktních míst agentury

Health and Safety Executive
Caxton House (7th Floor) Tothill StreetLondon
SW1H 9NA London
Spojené království
Contact person:
Hefin DAVIES