Heat at work – Guidance for workplaces

Horko při práci – pokyny pro pracoviště

Keywords:

Tepelný stres představuje riziko pro pracovníky, kteří pracují ve vnitřních prostorách, i pro pracovníky, kteří vykonávají svou práci venku, a to napříč všemi odvětvími. Míra jeho závažnosti závisí na místě výkonu práce, ale také na individuálních charakteristikách pracovníků, jako je věk, zdravotní stav, sociálně-ekonomický status a dokonce i pohlaví. Ty musí být v rámci opatření zaměřených na řešení a zmírňování rizik spojených s prací v horku zohledněny.

Tato příručka nabízí pracovištím praktické návody (organizační a technické povahy), jak toto pracovní riziko snížit a řídit, jakož i praktické způsoby, jak o něm poskytovat školení. Rovněž jsou uvedeny informace o tom, jaká opatření by měla být přijata v případě, že se u pracovníka začnou projevovat příznaky onemocnění spojeného s horkem.

Stáhnout in: bg | cs | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | it | lt | lv | mk | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |