Vizualizace dat

Nástroje pro vizualizaci dat prezentují fakta a čísla o řadě otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v celé Evropě, včetně způsobu řízení rizik, pracovních podmínek, demografických údajů, dopadů na zdraví, politik a strategií.

Uživatelsky přívětivé nástroje zobrazují klíčová zjištění a data, která lze třídit podle zemí, odvětví a dalších proměnných.