Kariéra

V agentuře EU-OSHA si naši zaměstnanci užívají podnětné a mezinárodní pracovní prostředí. Naše kanceláře se nacházejí v městě Bilbao, které pulzuje kulturou.

V agentuře EU-OSHA pracují lidé s nejrůznějším profesním zaměřením, ale všichni naši zaměstnanci – od projektových manažerů po pracovníky komunikace a administrátory – prokazují dovednosti, odhodlání a nadšení, díky kterým nám pomáhají udělat z Evropy bezpečnější, zdravější a produktivnější místo pro práci.

Zjistěte více o kariéře v Evropské unii na webových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO).

 

Naši zaměstnanci

O práci v agentuře EU-OSHA se mohou ucházet občané z 28 členských států Evropské unie a Islandu, Lichtenštejnska a Norska (smluvní strany Dohody o EHP).

Agentura EU-OSHA je zaměstnavatelem podporujícím rovné příležitosti. Při posuzování uchazečů o zaměstnání nezohledňujeme pohlaví, barvu pleti, rasový, etnický či sociální původ, genetické rysy, jazyk, náboženské vyznání nebo přesvědčení, politické či jiné názory, příslušnost k národnostní menšině, majetkovou situaci, místo narození, zdravotní postižení, státní příslušnost, věk, sexuální orientaci nebo genderovou identitu.

Přečtěte si politiku agentury EU-OSHA v oblasti ochrany osobních údajů.

Rezervní seznamy

Na rezervních seznamech jsou uchazeči, kteří přišli na pohovor v rámci výběrového řízení na zveřejněné pozice a kteří získali nejlepší celkové hodnocení. Uchazečům na rezervním seznamu můžeme nabídnout smlouvu později, aniž by se museli účastnit dalšího výběrového řízení.

Některé pozice smluvních zaměstnanců může agentura EU-OSHA obsadit uchazeči z databáze úřadu EPSO.

Otevřená výběrová řízení

Vacancies - Evaluation underway

Uzavřená výběrová řízení

Spontánní přihlášky

Vzhledem k vysokému počtu spontánních žádostí, které agentura obdrží, bohužel není možné věnovat každé z nich potřebnou pozornost. Proto vám doporučujeme, abyste zaslali žádost pouze v reakci na konkrétní inzerát volného pracovního místa nebo zveřejněné výběrové řízení.

Vezměte prosím na vědomí, že nepotvrzujeme obdržení spontánních žádostí nebo žádostí o stáže, ani na ně neodpovídáme.

Enquiries

V případě jakýchkoli dotazů se laskavě obraťte na oddělení lidských zdrojů na adrese recruitment@osha.europa.eu.

Písemné dotazy zasílejte na adresu: European Agency for Safety and Health at Work, Edificio Miribilla c), Santiago de Compostela 12 -48003 Bilbao, Spain