Kariéra

V agentuře EU-OSHA si naši zaměstnanci užívají podnětné a mezinárodní pracovní prostředí. Naše kanceláře se nacházejí v městě Bilbao, které pulzuje kulturou.

V agentuře EU-OSHA pracují lidé s nejrůznějším profesním zaměřením, ale všichni naši zaměstnanci – od projektových manažerů po pracovníky komunikace a administrátory – prokazují dovednosti, odhodlání a nadšení, díky kterým nám pomáhají udělat z Evropy bezpečnější, zdravější a produktivnější místo pro práci.

Zjistěte více o kariéře v Evropské unii na webových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO).

 

Naši zaměstnanci

O práci v agentuře EU-OSHA se mohou ucházet občané z 27 členských států Evropské unie a Islandu, Lichtenštejnska a Norska (smluvní strany Dohody o EHP).

Agentura EU-OSHA je zaměstnavatelem podporujícím rovné příležitosti. Při posuzování uchazečů o zaměstnání nezohledňujeme pohlaví, barvu pleti, rasový, etnický či sociální původ, genetické rysy, jazyk, náboženské vyznání nebo přesvědčení, politické či jiné názory, příslušnost k národnostní menšině, majetkovou situaci, místo narození, zdravotní postižení, státní příslušnost, věk, sexuální orientaci nebo genderovou identitu.

Přečtěte si politiku agentury EU-OSHA v oblasti ochrany osobních údajů.

Rezervní seznamy

Reserve lists are composed of the candidates who came for an interview at the time of the recruitment procedure for the posts listed and who obtained the best overall marks. Candidates in the reserve list may be offered contracts at a later date without subsequent selection procedure.

For some Contract Agent positions, EU-OSHA may use the EPSO database.

Otevřená výběrová řízení

V současnosti nejsou v tomto oddíle žádná volná místa.

Vacancies - Evaluation underway

Uzavřená výběrová řízení

Spontánní přihlášky

Vzhledem k vysokému počtu spontánních žádostí, které agentura obdrží, bohužel není možné věnovat každé z nich potřebnou pozornost. Proto vám doporučujeme, abyste zaslali žádost pouze v reakci na konkrétní inzerát volného pracovního místa nebo zveřejněné výběrové řízení.

Vezměte prosím na vědomí, že nepotvrzujeme obdržení spontánních žádostí nebo žádostí o stáže, ani na ně neodpovídáme.

Enquiries

V případě jakýchkoli dotazů se laskavě obraťte na oddělení lidských zdrojů na adrese recruitment@osha.europa.eu.

Písemné dotazy zasílejte na adresu: European Agency for Safety and Health at Work, Edificio Miribilla c), Santiago de Compostela 12 -48003 Bilbao, Spain