You are here

Filmová kritéria

Film by se měl zabývat riziky, kterým lidé čelí na svém pracovišti (jako jsou rizika fyzikální, chemická, mechanická či psychosociální). Rovněž by se mohl věnovat právům pracovníků, bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovišti nebo vlivům politické a hospodářské změny na způsob, jakým pracujeme. Dalším tématem by mohla být odvětví, která hrají důležitou úlohu v hospodářském, kulturním a politickém životě v Evropě (tzn. vzdělávání, zemědělství, stavebnictví, zdravotnictví), nebo skupiny, které se potýkají s obzvláště velkými problémy, jako jsou migrující pracovníci, ženy, zdravotně postižení pracovníci, mladí a stárnoucí pracovníci.

Filmová cena v rámci kampaně Zdravé pracoviště je udělována autorskému, tvůrčímu a umělecky ztvárněnému dokumentu, který mezi evropskými občany podporuje úvahy a diskusi o významu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Film by se měl vyznačovat zvláštním pohledem na věc, který porotu přesvědčí svým strhujícím příběhem, silnými postavami a vynikajícími filmařskými schopnostmi při práci s kamerou, zvukem a střihem. 

Vítěz filmové ceny v rámci kampaně Zdravé pracoviště udělí agentuře EU-OSHA bezplatně právo:

  • umístit upoutávku nebo ukázku z vítězného filmu v délce do 5 minut a fotografie z filmu na internetových stránkách agentury EU-OSHA, v tiskových zprávách nebo ve zpravodaji agentury EU-OSHA,
  • ukázat a představit upoutávku nebo celý vítězný snímek na neveřejných a nekomerčních akcích pořádaných agenturou EU-OSHA a v její síti kontaktních míst v EU-28, zemích EHP a kandidátských zemích a potenciálních kandidátských zemích,
  • opatřit vítězný snímek titulky v některých evropských jazycích a udělit agentuře EU-OSHA nevýhradní a nekomerční licenci, která se nebude vztahovat na veřejné promítání v kinech, k poskytnutí přístupu (na elektronické platformě chráněné přihlašovacím jménem a heslem) k výše uvedené síti a dalším oficiálním partnerům.

Autor vítězného filmu / držitel práv k vítěznému filmu za to může získat bezplatně práva na titulky pro další použití.