Filmová kritéria

Film by se měl zabývat riziky, kterým lidé čelí na svém pracovišti (jako jsou rizika fyzikální, chemická, mechanická či psychosociální). Rovněž by se mohl věnovat právům pracovníků, bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovišti nebo vlivům politické a hospodářské změny na způsob, jakým pracujeme. Dalším tématem by mohla být odvětví, která hrají důležitou úlohu v hospodářském, kulturním a politickém životě v Evropě (tzn. vzdělávání, zemědělství, stavebnictví, zdravotnictví), nebo skupiny, které se potýkají s obzvláště velkými problémy, jako jsou migrující pracovníci, ženy, zdravotně postižení pracovníci, mladí a stárnoucí pracovníci.

Filmová cena v rámci kampaně Zdravé pracoviště je udělována autorskému, tvůrčímu a umělecky ztvárněnému dokumentu, který mezi evropskými občany podporuje úvahy a diskusi o významu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Film by se měl vyznačovat zvláštním pohledem na věc, který porotu přesvědčí svým strhujícím příběhem, silnými postavami a vynikajícími filmařskými schopnostmi při práci s kamerou, zvukem a střihem. 

Vítěz filmové ceny v rámci kampaně Zdravé pracoviště udělí agentuře EU-OSHA bezplatně právo:

  • umístit upoutávku nebo ukázku z vítězného filmu v délce do 5 minut a fotografie z filmu na internetových stránkách agentury EU-OSHA, v tiskových zprávách nebo ve zpravodaji agentury EU-OSHA,
  • ukázat a představit upoutávku nebo celý vítězný snímek na neveřejných a nekomerčních akcích pořádaných agenturou EU-OSHA a v její síti kontaktních míst v EU, zemích EHP a kandidátských zemích a potenciálních kandidátských zemích,
  • opatřit vítězný snímek titulky v některých evropských jazycích a udělit agentuře EU-OSHA nevýhradní a nekomerční licenci, která se nebude vztahovat na veřejné promítání v kinech, k poskytnutí přístupu (na elektronické platformě chráněné přihlašovacím jménem a heslem) k výše uvedené síti a dalším oficiálním partnerům.

Autor vítězného filmu / držitel práv k vítěznému filmu za to může získat bezplatně práva na titulky pro další použití.