You are here

Filmová kritéria

Film by se měl zabývat riziky, kterým lidé čelí na svém pracovišti (jako jsou rizika fyzikální, chemická, mechanická či psychosociální). Rovněž by se mohl věnovat právům pracovníků, bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovišti nebo vlivům politické a hospodářské změny na způsob, jakým pracujeme. Dalším tématem by mohla být odvětví, která hrají důležitou úlohu v hospodářském, kulturním a politickém životě v Evropě (tzn. vzdělávání, zemědělství, stavebnictví, zdravotnictví), nebo skupiny, které se potýkají s obzvláště velkými problémy, jako jsou migrující pracovníci, ženy, zdravotně postižení pracovníci, mladí a stárnoucí pracovníci.

Filmová cena v rámci kampaně Zdravé pracoviště je udělována autorskému, tvůrčímu a umělecky ztvárněnému dokumentu, který mezi evropskými občany podporuje úvahy a diskusi o významu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Film by se měl vyznačovat zvláštním pohledem na věc, který porotu přesvědčí svým strhujícím příběhem, silnými postavami a vynikajícími filmařskými schopnostmi při práci s kamerou, zvukem a střihem. 

Vítěz filmové ceny v rámci kampaně Zdravé pracoviště udělí agentuře EU-OSHA bezplatně právo:

  • umístit upoutávku nebo výňatek z vítězného filmu v délce maximálně pěti minut a filmové fotografie (obrázky) na její internetovou stránku, do tiskových zpráv nebo do jejího zpravodaje,
  • ukázat a prezentovat upoutávku nebo celý vítězný film na neveřejných a nekomerčních akcích pořádaných agenturou EU-OSHA a její sítí kontaktních míst v zemích EU-28, EHP a v kandidátských a potenciálních kandidátských zemích,
  • vyprodukovat 1 000 DVD včetně titulků ve zvolených evropských jazycích vítězného filmu a udělí agentuře EU-OSHA nevýhradní a nekomerční licenci, která se nebude vztahovat na veřejné promítání v kinech, na distribuci DVD ve výše uvedené síti a mezi jinými oficiálními partnery.

Autor vítězného filmu / držitel práv k vítěznému filmu za to může získat bezplatně práva na titulky pro další použití. Mezi 1 000 vyrobených DVD bude 200 DVD rezervováno pro autora / držitele práv pro jeho vlastní propagaci. Další podrobnosti projedná agentura EU-OSHA s oceněným vítězem.