Kodex řádné správní praxe

Dne 20. března 2012 přijala správní rada agentury EU-OSHA kodex řádné správní praxe evropského veřejného ochránce práv, jenž stanoví zásady, které musí všichni její zaměstnanci dodržovat ve vztahu s veřejností.

Při jednání s veřejným subjektem je veřejnost oprávněna očekávat řádnou správu. Ta spočívá v dodržování právních předpisů a postupů, zejména základních práv občanů, a v poskytování kvalitních služeb.

Co je kodex řádné správní praxe?

 Kodex řádné správní praxe evropského veřejného ochránce práv stanoví základní zásady řádné správní praxe. Kodex informuje zaměstnance o pravidlech, která musejí dodržovat ve styku s veřejností.

Díky kodexu občané přesně vědí, jak agentura funguje a jaká jsou jejich práva při jednáních s ní.

Hlavní cíle zahrnují zvyšování transparentnosti správní praxe, zajišťování lepší kvality poskytovaných služeb a bližší seznámení veřejnosti se správní praxí.

Více informací o kodexu řádné správní praxe naleznete na  internetových stránkách  evropského veřejného ochránce práv.