Practical tools and guidance on dangerous substances

Členské státy, evropské instituce, hospodářská sdružení, sociální partneři a další hráči vytvořili řadu nástrojů a pokynů, které podnikům pomohou provést komplexní a účinné posouzení rizik. Tyto nástroje obsahují širokou škálu různých metod, jak nebezpečné látky účinně řídit. Často se týkají konkrétních pracovních úkonů, jako je plnění a čerpání tekutin nebo postupů při svařování. Další zdroje poskytují ucelený přehled určité skupiny látek, jako jsou např. látky se senzibilizujícími vlastnostmi, nebo upozorňují na rizika obvyklá v určitých odvětvích.

Většina těchto nástrojů navíc kromě toho, že prosazuje kvalitní posuzování rizik, obsahuje také dobrá praktická řešení a objasňuje, jak omezit rizika v běžných situacích, při nichž jsou pracovníci vystavení nebezpečným látkám. Existují také nástroje, které pomáhají konkrétním subjektům, jako jsou mimo jiné např. inspektoři práce, malé a střední podniky a zástupci pracovníků. Projděte si proto stránky a sami se přesvědčte o tom, jakou pomoc vám mohou nabídnout.

Share this on:

Clear filter

Resources available (937)

Lotyšsko English Case study

The Latvian pharmaceutical company on which this case study focuses found that involving workers in the identification of occupational safety and health problems — and indeed in all stages of an intervention to improve safety and health — is crucial for implementing effective prevention measures...

Lotyšsko English Case study

The purpose of this example of good practice was to improve the work environment in the department of sterilisation and disinfection of surgical postoperative instruments.

Through a complex approach, it was possible to minimise the exposure to hazardous chemicals, in particular to ethylene oxide, in...

Estonsko English Case study

A company that produces sheet metal in Estonia has taken steps to protect workers from the dangerous chemicals used at its manufacturing plant by incorporating safety into a strategy aimed at increasing the efficiency of its manufacturing processes. The approach taken by the company is based on the...

Maďarsko English Case study

The Hungarian pesticide manufacturing company on which this case study is based identified that effective equipment maintenance is a key component of safe plant operation. A new, more efficient system for maintenance management, involving regular equipment monitoring and the use of customised...

Työsuojelu Finsko EnglishFinnishSwedish MS information

The website provides information about exposure to asbestos in construction. In Finland, asbestos was used in building materials between 1922 and 1992. The use of asbestos was particularly abundant between 1963 and 1979. Asbestos was used in construction, including in pipe insulations, spraying...

EUPolsko English Case study

The first hospital-acquired case of legionnaires' disease in Poland was detected in the ophthalmology ward of a large hospital. Analysis of medical files revealed previous suspected cases of legionnaires' disease in the ophthalmology ward. Biological samples confirmed legionnaires’ disease. The...

Španělsko Spanish Visual resources

The poster focuses on working outdoors in the sun and heat. Heat affects workers' body temperature and can cause heat stroke. The poster shows, on one side, a construction worker working with a pneumatic hammer in the heat of the sun and, on the other, a construction worker working with sun...

Německo German Visual resources

The poster was created as a call for entries to the German Hazardous Substances Protection Award. The awards are looking for good tools or methods for reducing the exposure to asbestos or other dusts.

Arbetsmiljö Verket Švédsko Swedish MS information

General information about nanomaterials with weblinks to additional information.

Spojené království English MS information

The page provides information on the chemical and biological hazards posed by metalworking fluids and outlines how to tackle these risks. It includes the following sections: About metalworking fluids, HSE and metalworking fluids, Bacterial contamination (Cleaning a heavily contaminated water-mix...