Zdravá pracoviště zastaví pandemii

Image

COVID-19: zdroje pro pracoviště

Pandemie COVID-19 je jednou z největších výzev, kterým společnosti a podniky kdy čelily. Zvládnout tuto výzvu dokážeme pouze tehdy, pokud budeme společně usilovat o zastavení šíření tohoto onemocnění a zajistíme bezpečné a zdravé pracovní prostředí jak pro zaměstnance pracující z domova, tak pro zaměstnance, kteří se vrátí na své obvyklé pracoviště. Tento oddíl obsahuje soubor pokynů, informačních materiálů a dalších odkazů k tomuto tématu.

Na pracovištích, na kterých mohou být zaměstnanci vystaveni viru, jenž spadá do kategorie biologických činitelů, musí zaměstnavatelé provést hodnocení rizik na pracovišti a zavést vhodná opatření. Pokyny uvedené na této stránce mají pomoci zaměstnavatelům tyto povinnosti plnit. Minimální právní požadavky jsou stanoveny ve směrnici o biologických činitelích. Více informací o tomto tématu naleznete v našem oddíle o nebezpečných látkách (v pododdíle biologičtí činitelé).

Pokyny EU

Co mohou pracoviště v praxi udělat, aby přispěla k boji proti pandemii a ochránila zaměstnance? Klíčem jsou znalosti a informovanost – každý musí být náležitě informován o tom, jak se virus šíří, o příznacích infekce a o tom, jak minimalizovat expozici. Naše pokyny pomáhají organizacím poskytovat zaměstnancům informace, které potřebují, a zavádět opatření za účelem prevence infekce.

Dopady dlouhodobého covidu na pracovníky a pracoviště a úloha BOZP

COVID-19: návrat na pracoviště – přizpůsobení pracovišť a ochrana pracovníků (verze ve formátu PDF)

Infekce COVID-19 a dlouhodobý COVID – pokyny k návratu do práce pro zotavující se zaměstnance

Infekce COVID-19 a dlouhodobý COVID – pokyny k návratu do práce pro vedoucí pracovníky

Doporučení ohledně používání rychlých testů na detekci (včetně samotestů) antigenu viru SARS-CoV-2 v pracovním prostředí

COVID-19: guidance for the workplace

Vyzkoušejte si nástroj pro hodnocení rizik OiRA COVID-19

Informační video Napo ve filmu... zastavte pandemii

Práce z domova

V současných podmínkách izolace z důvodu pandemie COVID-19 jsou miliony evropských pracovníků nuceny pracovat na plný úvazek z domova, aby se snížilo riziko nakažení virem. Jedná se o novou realitu, která by se mohla podepsat na našem fyzickém i duševním zdraví. V těchto pokynech se dozvíte, jak se mohou lidé účinně chránit při práci z domova.

Praktické tipy, jak při práci z domova zajistit co největší ochranu zdraví, bezpečnost a efektivitu

Databáze praktických nástrojů a pokynů týkajících se muskuloskeletálních poruch: práce z domova

Informační video Napo... pracuje z domova, aby zastavil pandemii

Zdroje od subjektů EU a mezinárodních organizací

Evropská komise: Guidelines for the protection of seasonal workers

Evropská komise: Factsheet on the protection of seasonal workers 

European Commission: webpage on COVID-19

European Commission: data portal for researchers

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

COVID-19 EU PolicyWatch by Eurofound

International Labour Organization (ILO)

World Health Organization (WHO) 

Biologičtí činitelé

Naším cílem je informovat o expozici těmto nebezpečím při práci a poskytnout více informací o souvisejících zdravotních problémech, mezi něž patří nejen infekční onemocnění, ale také nádorová onemocnění a alergie.

Biologické činitele a nemoci z povolání: výsledky přezkumu literatury, odborného průzkumu a analýzy monitorovacích systémů

Biological agents and prevention of work-related diseases: a review 

Epidemie a pracoviště

Biologičtí činitelé

Expozice biologickým činitelům a související zdravotní problémy zdravotnických pracovníků

Expozice biologickým činitelům a související zdravotní problémy v povoláních zahrnujících práci se zvířaty

Biologičtí činitelé a související nemoci z povolání v profesích, které zahrnují cestování a kontakt s cestujícími osobami

Expozice biologickým činitelům a související účinky na zdraví v odvětví nakládání s odpady a čištění odpadních vod

Expozice biologickým činitelům a související zdravotní problémy v rostlinné výrobě