Elektronický průvodce k řízení stresu a psychosociálních rizik

Image
E-guide to managing stress and psychosocial risks

Záměrem tohoto elektronického průvodce je reagovat na potřeby zaměstnavatelů a lidí pracujících v malých podnicích, kteří se problematikou psychosociálních rizik na pracovišti začínají zabývat a potřebují poradit s prvními kroky. Průvodce mimo jiné zahrnuje:

  • jednoduchá vysvětlení, co je stres a psychosociální rizika při práci,
  • informace o dopadech na firmy a jejich zaměstnance,
  • praktické příklady předcházení a řešení psychosociálních rizik.